top of page

Bert Noteboom

Samen met mijn broertjes speelde ik vroeger 'kerkje'. Of ze hier intrinsiek gemotiveerd aan mee hebben gedaan, weet ik niet. Wel weet ik dat ik het prachtig vond. Het voorgaan én tegelijkertijd de kerkmuziek te verzorgen. Het bijzondere is wel dat beide elementen gebleven zijn. Het spreken alsook het musiceren. Ik geniet ervan om de Bijbelse boodschap met alle enthousiasme die ik in mij heb te uiten in muziek en gesproken woord. Het doel is dat God verheerlijkt zal worden, niet ikzelf. Laat mijn leven maar zijn als een instrument in Zijn hand.

Soli Deo Gloria!

Aanrader: Heeft u www.reisdoordebijbel.nl al eens bekeken? 

Our Mission
bottom of page