Bert Noteboom

Samen met mijn broertjes speelde ik vroeger 'kerkje'. Of ze hier intrinsiek gemotiveerd aan mee hebben gedaan, weet ik niet. Wel weet ik dat ik het prachtig vond. Het voorgaan én tegelijkertijd de kerkmuziek te verzorgen. 

Beide elementen zijn gebleven. Het spreken alsook het musiceren. Ik geniet ervan om de Bijbelse boodschap met alle enthousiasme die ik in mij heb te uiten in muziek en gesproken woord. Het doel is dat God verheerlijkt zal worden, niet ikzelf. Laat mijn leven maar zijn als een instrument in Zijn hand.

Het leven is niet alleen maar gaan. Het is goed om regelmatig stil te staan en te bezinnen of je koers en ontwikkeling de gewenste is...