top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBert Noteboom

Overgave: Van en voor U…

Tegenwoordig zingen we in de kerk niet meer hard, maar van harte. In ons hart. Enkele mensen uitgezonderd, het zijn de mensen die deze zondag op het podium staan om voor en namens ons te zingen!

Zondag twee weken geleden had een nieuwe tienerband genaamd 'Waymaker' in Almere Haven hun eerste optreden in de dienst. Een van de zangers in deze band is mijn zoon Joshua. Heel bewust is hij door Christa en mij aan God toevertrouwd toen hij geboren was. We hoorden het hem en de rest van de zangers zingen:


Hier is mijn hart, Heer

Spreek uw waarheid

Binnen in mij

Ik ben van U

Ik ben aanvaard

Ik ben geliefd en puur gemaakt

Ik leef opnieuw

Ik adem in

Ik vind herstel, een nieuw begin


U bent sterk

U behoudt

U vergeeft

U bent trouw

U bent licht

Schijn in mij

U die leeft, leef in mij

Hier is mijn leven


God heeft hem en ons allemaal gemaakt. Geborduurd of geweven noemt David het in Psalm 139. Het is een creatie van Hem en daarmee onderdeel van Hem. Jij en ik.

U hebt mijn nieren geschapen. U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven.

Paulus zegt in Kolossenzen 1:

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. en Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.


De essentie van ons bestaan vinden we in Hem. Laten we vandaag biddend onszelf toewijden aan Hem. We zijn van Hem, maar belijd het ook: U bent HEER van mijn leven. Ik ben niet van mijzelf, maar ik ben van U. Ik ben aanvaardt.


Weet je… Dat van Hem zijn is niet alleen om je aan over te geven, dat is tegelijkertijd je diepste identiteit. Aanvaardt dat! Daarin vind je vreugde. En de afwijzing of bevestiging van de wereld wordt veel minder een issue. Zorg dat je identiteit versterkt wordt door het zijn van Hem. En heel concreet: - In strijd tegen de zonde, tegen het surrogaat wat de wereld je aanbiedt? Zeg het temidden van de verleiding: "Ik ben van Hem! Niet ik, maar Hij heeft het voor het zeggen."

- Moet je je elke keer weer naar God toe bewijzen? Laat het los! Want het is Zijn kracht die het in jou zal moeten uitwerken. Het is allemaal uit Hem en door Hem!

- Je agenda (je leven als het ware) hou het niet angstvallig in handen, maar laat het Hem het bepalen. Vul het niet voortdurend zelf in, want je leeft voor Hem en bent van Hem! Staak het gevecht met God over wie de baas over je tijd is. Het zal je rust geven! Probeer je agenda aan God te geven. Zoals Jezus: Dit is mijn verlangen, maar laat niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde. Bonusopdracht hierbij: Vraag eens of God je zicht wil geven op Zijn agenda. En of je daar onderdeel van uit mag maken! Zijn plannen en prioriteiten zijn werkelijk de moeite waard!


‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ Mattheüs 6:33


98 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page