Zoeken
  • Bert Noteboom

Spreken over de Romeinenbrief

Wat is het een enorme uitdaging om in deze (zieke) polariserende, individualistische maatschappij, waar je navel het middelpunt van het heelal vormt en je mening er moet zijn, dat wat jij voelt en vindt niet aan voorbijgegaan mag worden, om te midden hiervan samen gemeente van Christus te zijn. Een in Hem. Daarnaast is het voor mij een grote opgave om in te gaan tegen dat wat veel mensen ‘willen’. Namelijk preken over thema’s, waar de inhoud van de Bijbel door een zeef wordt gehaald en positieve teksten overblijven. Toch ben ik er van overtuigt dat er maar één manier is dat we als gemeente opgebouwd worden en als individuele christenen zullen groeien in geloof, dat als we het hele woord van God tot ons laten spreken. 

Ik geloof dat de Geest van God door deze brief de gemeente maximaal opbouwt, door haarscherp te vertellen wat hierin staat. Daar waar dwaling in de gemeente is gekomen, laat de Romeinenbrief klip en klaar zien hoe de vork in de steel zit. Zonder iets af te doen van andere Bijbelboeken, is de Romeinenbrief de grootste uitwerking van het Evangelie van God. Vanuit de basis opbouwend te onderwijzen, maakt Paulus steeds verder de vertaalslag naar het praktische leven. Als het ware van de wortel van de boom, via de stam en de takken naar de vrucht! 

Ook in onze diverse gemeente, in de twintigste eeuw, in de merkwaardige stad Almere zal deze brief raak zijn. Al hoop ik niet dat het mij vergaat als Johannes Calvijn, die deze brief vers voor vers doornam met de gemeente in Geneve. Hij toen hij halverwege was zo onder druk gezet werd dat hij de stad is ontvlucht. Gelukkig werd hij na een paar jaar weer terug gevraagd en is toen precies bij dat vers verder gegaan waar hij gebleven was. 

Het is goed om te vertellen dat enorm veel gemeenten en oudvaders/predikers juist door deze brief enorm gezegend en opgebouwd zijn. Dr. Martin Lloyd Jones 15 jaar lang (uitgezonderd 2 zomermaanden) op vrijdagavond sprak n.a.v. de Romeinenbrief.


Misschien is het hier en daar confronterend en schuurt het enorm. [Zeker omdat het radicaal ingaat tegen veel trends in deze tijd, die door de kerk niet bij te houden zijn.] Hou voor ogen dat het Gods Woord is, en ik als gezondene dit met u als gemeente mag delen. Laten we bidden:


Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte nederigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.


Alle delen in een playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkMZZp8drQhu9nhPUZ3F5EE3uQFIdeDDc51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven